Jan Aage Lukas
Ziggi Blindheim Maskin IMG9421
Ziggi Blindheim Preview IMG8935 1366px WEB
Nytt og Nyttig

25 år under overflaten

I år er det 25 år siden Jan Aage Blindheim startet selskapet han trodde skulle bestå av seg selv og gravemaskinen. Siden den gang har Blindheim Maskin & Transport vært i konstant utvikling, og i dag er Jan Aage leder for 25 engasjerte ansatte.

– Det har gått veldig fort. Vi har hatt mange oppdrag helt fra første dag og da flyr årene. I dag er for eksempel sønnen min, Lukas, på bildet over, snart 17 år og går på anleggslinjen. I løpet av neste år er han lærling hos oss. Vi har heldigvis knyttet til oss mange gode folk gjennom årene og sammen har vi utviklet oss i takt med kundene våre, forteller Blindheim.

Han peker på langvarige kundeforhold som en av suksesskriteriene. Flere av kundene har nemlig vært med siden det var bare Jan Aage og gravemaskinen. Som Waagan Eiendom, som ble kunde i 1997.

– I tillegg legger vi vekt på å levere solide jobber til riktig pris. Vi er grundige, men fleksible. Ved å ikke ta på oss mer enn vi kan håndtere vet vi at vi alltid kan levere og yte god service overfor kundene våre, forklarer han.

En bransje i sterk utvikling

Selv om 25 år har gått fort, har det skjedd mye i både Blindheim Maskin & Transport – og i bransjen forøvrig. Stadig strengere krav og mer avanserte oppdrag har sørget for en omstilling til det bedre. For kundene, og miljøet.

– Vi har hatt en økning i antall henvendelser hvert år. Derfor har både kompetansen og maskinparken utviklet seg naturlig i takt med dette. Vi jobber for eksempel mer med kommunal sektor og privat næringsliv nå enn vi gjorde i starten, sier Jan Aage.

Dermed har Blindheim Maskin & Transport gått fra utelukkende graving, til å bli en totalleverandør av grunnarbeid. Inkludert massetransport, sprenging, vann og avløp, grøntanlegg og innmålingstjenester for å nevne noe.

– Jobbene vi gjør blir stående. Når jeg er 70 år kan jeg kjøre forbi og se steinmuren som jeg satt opp flere tiår tilbake i tid. Det er spesielt og det gjør at vi legger mye stolthet i jobben vår, forteller Blindheim.

Gjenbruk og elektriske maskiner

– Alle må tilpasse seg det grønne skiftet. Vi er stolte av å kunne jobbe med det hver eneste dag. Vi har det nyeste og mest miljøvennlige utstyret til enhver tid. I tillegg har vi fort fokus på gjenbruk av masse. I stedet for å kjøre stein og annen masse til tipp, bruker vi det i andre prosjekter. Hver måned belønner vi den som har gjenbrukt mest, forklarer Blindheim.

Jan Aage husker spesielt et oppdrag hvor de fikk gå enda mer konkret til verks for å unngå miljøskade.

– Det var en tankbil som skulle levere plastmykner på Blindheim. Tankbilen fylte det på feil rør og det resulterte i forurensing i vannet på Blindheim. Vi ble kontaktet for å rense og fjerne massen som hadde blitt utsatt for forurensing, men det var lettere sagt enn gjort. Det endte med at vi måtte lage en egen flåte til maskinen vår før vi kunne grave opp myren. Deretter måtte det fraktes til et mellomlager før det ble transportert til Danmark for forbrenning. Et utrolig spesielt og meningsfullt oppdrag, konstaterer han.

Veien videre

Det er en tydelig stolt og ydmyk daglig leder som deler erfaringene fra de første 25 årene med Blindheim Maskin & Transport.

– Vi har klart å følge utviklingen og gjør alltid vårt ytterste for å møte nye krav. Verden vi lever i er i rask utvikling og verdensbildet påvirker bransjen vår i stor grad. Det gjør at vi må være særlig våkne og fleksible. Krigen i Ukraina er et eksempel på det. Prisene på drivstoff, stål, pukk og grus, strøm gass og olje til asfaltering øker hver dag. Det påvirker ikke bare oss, men kundene våre også. Derfor er vi alltid tidlig ute og tar opp dialogen. Hvilke grep kan vi ta for å hjelpe kundene? Kan vi legge opp prosjektet på en måte som krever mindre kjøring eller sette inn enda strengere tiltak på tomgangskjøring? Sammen finner vi løsninger som kommer alle til gode, forklarer Jan Aage.

Han er tydelig på at denne omstillingsevnen og tilstedeværelsen ikke hadde vært mulig uten folka, og blir fortsatt rørt når han får høre fra kundene at Blindheim Maskin & Transport har de beste folka der ute.

– Jeg er utrolig stolt av folka våre og jobbene vi har gjort. Vi er et stabilt lag og mange har vært her i 15 år. Det gjør at jeg ser frem til årene som kommer og forskjellen vi kan gjøre for både kunder og miljøet rundt oss, sier Jan Aage.

– Fremover kommer vi til å fokusere mye på å øke kompetansen på vann og avløp. Der skal vi være skikkelig gode. Det henger tett sammen med jobben vi allerede gjør og konsekvensene om arbeidet ikke er utført skikkelig er store. Derfor ser vi at vi kan bidra til bedre effektivitet og kvalitet i prosjektene om vi håndterer dette selv. 90% av jobbene vi gjør har tross alt rør og kummer involvert, forklarer Blindheim.

Dermed er det ingenting som tyder på at utviklingen skal stagnere de neste 25 årene heller. Blindheim Maskin & Transport skal fortsette å levere kvalitet på alt som er relatert til grunnarbeid. Samtidig som de utvikler både tilbud og løsninger på en måte som er rigget for fremtiden.