TJENESTER

Tjeneste

Næringsdrivende

Vi sørger for komplett grunnarbeid til næringsbygg – fra prosjektering til utførelse av grunnarbeidet. Enten det er snakk om sprenging, asfaltering, fiber, vann og avløp, lekeplasser eller grøntanlegg.
Tjeneste

Privatpersoner

Fundamentet er viktig, men vi lager det fundamentet skal stå på. Vi tar oss av hele jobben slik at du slipper å forholde deg til mange ulike leverandører. Med oss får du trygghet og kvalitet enten det er snakk om bearbeiding av tomt, hageanlegg, natursteinsmur, drenering, asfaltering, vann eller avløp.
Tjeneste

Stat og kommune

Blindheim Maskin & Transport sørger for komplett grunnarbeid – fra prosjektering til utførelse av grunnarbeidet. Enten det er snakk om sprenging, asfaltering, fiber, vann og avløp, lekeplasser eller grøntanlegg. Vi kan også stå for vedlikehold, sanering, asbestsanering og rehabilitering av VA-anlegg. Vi har alle nødvendige sertifiseringer og beviser, samt lang erfaring.