Sand

Kabelsand (0 - 4mm)

Kabelsanden egner seg til murpuss eller som underlag til belegningsstein og heller.
Ziggi BM Produkter IMG9766 1366px Web
1 268 kr /lass

M3 per lass: 8.5