Grus

Grus (0 - 16mm)

Denne grusen passer godt til topplag på vei, avretting og bærelag.
Ziggi BM Produkter IMG9756 1366px Web
1 918 kr /lass

M3 per lass: 7.5