Grus

Grus (0 - 32mm)

Denne grusen kan brukes til både gårdsplasser og drenering.
Ziggi BM Produkter IMG9777 1366px Web
2 340 kr /lass

M3 per lass: 7.5