Jord

Soldet jord

All jord fra Blindheim Maskin & Transport kommer fra dyrket mark og har et høyt næringsinnhold. Det gjør at den er spesielt godt egnet til plen, bed og busker.
Ziggi Blindheim Preview IMG9840 1366px WEB
2 375 kr /lass