Jord

Soldet jord

All jord fra Blindheim Maskin kommer fra dyrket mark og har et høyt næringsinnhold. Det gjør at den er spesielt godt egnet til plen, bed og busker.
Ziggi Blindheim Preview IMG9840 1366px WEB
2,375 kr /lass