Jord

Soldet jord av høy kvalitet

Soldet jord med veldig god kvalitet. All jord fra Blindheim Maskin & Transport kommer fra dyrket mark og har et høyt næringsinnhold. Det gjør at den er spesielt godt egnet til plen. Jorden kan også brukes dyrking av bær, frukt og grønnsaker.