Jord

Soldet jord av høy kvalitet

Soldet jord med veldig god kvalitet. All jord fra Blindheim Maskin kommer fra dyrket mark og har et høyt næringsinnhold. Det gjør at den er pesielt godt egnet til plen. Jorden kan også brukes dyrking av bær, frukt og grønnsaker.