Pukk/singel

Pukk/singel (8 - 11mm)

Singel til gårdsplass og ulike typer grøntanlegg.
Ziggi BM Produkter IMG9740 1366px Web
4 290 kr /lass

M3 per lass: 8.5