Pukk/singel

Pukk/singel (16 - 22mm)

Dette er en grov grøftesingel. Den kan også brukes som fylling rundt murer og forkilingspukk.
Ziggi BM Produkter IMG9732 1366px Web
2,682 kr /lass