Pukk/singel

Pukk/singel (4 - 8mm)

Denne singelen er best egnet til gårdsplasser, grøftesingel eller strøvare.
Ziggi BM Produkter IMG9751 1366px Web
2 610 kr /lass

M3 per lass: 8.50