Pukk/singel

Pukk/singel (16 - 32mm)

Dette er en grov grøftesingel. Den kan også brukes som fylling rundt murer og forkilingspukk.
Ziggi BM Produkter IMG9782 1366px Web
2 358 kr /lass

M3 per lass: 8.00