Pukk/singel

Pukk/singel (32 - 64mm)

Denne pukken blir kalt ballastpukk og egner seg godt til fylling rundt betongrør og murer. Den kan også brukes som forkilingspukk og bærelag.
Ziggi BM Produkter IMG9788 1366px Web
2 665 kr /lass

M3 per lass: 8