Pukk/singel

Pukk/singel (32 - 64mm)

Denne pukken blir kalt ballastpukk og egner seg godt til fylling rundt betongrør og murer. Den kan også brukes som forkilingspukk og bærelag.
Ziggi BM Produkter IMG9788 1366px Web
2,088 kr /lass