Pukk/singel

Pukk/singel (11 - 16mm)

Denne singelen er godt egnet til gårdsplasser og ulike typer grøntanlegg. Det er også en fin grøftesingel.
Ziggi BM Produkter IMG9748 1366px Web
2 988 kr /lass

M3 per lass: 8.00